Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Preben Aavitsland

I dette nummeret

Nyheter

Jens Bjørheim
Ivar Skjåk Nordrum

Medisin og vitenskap

Per Lagerløv*
Tanja Holager
Tone Westergren
Geir Aamodt
Grethe Helen Bøe
Christian Haga
Erik Andrew
Knut Joachim Berg
Tyge Tind Tindholdt*
Kim Alexander Tønseth*
Ulf Sverre Solberg
Haris Meic*
Vanja Buic
Anadi Begic
Inger Johanne Bakken
Finn Egil Skjeldestad
Torbjørn Øvreness
Svein Arne Nordbø
Gunnar Størvold
Ragnhild H.T. Strand
Finn Egil Skjeldestad
Torbjørn Øvreness
Svein Arne Nordbø
Inger Johanne Bakken
Finn Egil Skjeldestad
Svein Arne Nordbø
Knut Engedal
Anne Brækhus
Leif Gjerstad
Helle Margrete Meltzer
Margaretha Haugen
Jan Alexander
Jan I. Pedersen
Christian A. Drevon
Hege Berg Henriksen
Marianne Sanderud
Thomas E. Gundersen
Rune Blomhoff

Profesjon og samfunn

Jostein O. Waage
Gro Steensnæs Håvåg
Bernt Lindtjørn
Hans Blystad
Bjørn A. Moum

Kommentar og debatt

David Russell
Lars Thomassen
Bent Indredavik
Per Morten Sandset
Oddmund Joakimsen
Eivind Berge
Ivar Aursnes
Ivar Sønbø Kristiansen
Torgeir Bruun Wyller
Eva Skovlund
Marianne Solli
Magne Nylenna
Knut Arne Holtedahl
Bjørn Hofmann
Trond Markestad
Rannveig Aure Juvkam
Tom Gerner
Unni Aaboen
Per G. Farup
Nina Refsum
Gunn Fredriksen
Per Lund
Liv Unni Naalsund
Johan F.B. Sandal
Astri Thorsen

Oss imellom

Aktuelt i foreningen

Einar Espolin Johnson
Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen

På tampen

Hanne Sophie Greve