Endokrinologisk prisdryss

Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1281

I omtalen i Tidsskriftet nr. 9/2004 av priser og stipendier utdelt på årsmøtet i Norsk selskap for endokrinologi var navnene på legemiddelfirmaene som gav priser og stipendier ikke kommet med.

Gunnar Mellgren mottok Novo Nordisk pris, ikke Nordisk pris, som det stod i omtalen. Jens Petter Berg fikk stipend fra Pfizer, KIMS Pituitary stipend. Benedicte A. Lie fikk stipend fra Bayer. Valdemar Grill fikk stipend fra GlaxoSmithKline. Svein Skeie fikk stipend fra MSD.

Anbefalte artikler