Kostendringer og dødelighetsutvikling av hjerte- og karsykdommer i Norge

Jan I. Pedersen, Aage Tverdal, Bente Kirkhus Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1532 – 6

I sammendraget under Resultater skal stå: Siden 1960-årene er andelen fett i kosten redusert og forholdet mellom umettede og mettede pluss transfettsyrer økt.

Anbefalte artikler