Kostendringer og dødelighetsutvikling av hjerte- og karsykdommer i Norge

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1532 – 6

  I sammendraget under Resultater skal stå: Siden 1960-årene er andelen fett i kosten redusert og forholdet mellom umettede og mettede pluss transfettsyrer økt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media