Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Artikkel

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt følgende:

St. Olavs Hospital godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i plastikkirurgi, tellende for ett år av spesialistutdanningen. Godkjenningen gis som en prøveordning for to år, der en lege om gangen kan få godkjent inntil ett år av tjenesten tellende til spesialiteten plastikkirurgi. Vedtaket gjelder fra 26.2. 2004.

Dalane DPS, Helse Stavanger HF, godkjennes som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i psykiatri. Godkjenningen gis for inntil ett år av spesialistutdanningen, med tjenesteområde allmennpsykiatrisk poliklinikk. Vedtaket gjelder fra 29.3. 2004.

Anbefalte artikler