En vegg blir borte

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Tidsskriftets redaksjonssjef – Aagot Somdalen – gikk av med pensjon 15. juni. Aagot har vært ansatt i Tidsskriftet siden 1965. Det er få – om noen – som kjenner den skrivende del av den norske legestand bedre enn henne. Det er henne de fleste leger som har ønsket råd og veiledning har hatt kontakt med. I tillegg har Aagot hatt en eventyrlig evne til å få artikkelforfattere til å skrive og til å holde deadline! Slik har hun en vesentlig del av æren for at Tidsskriftet har kommet ut – til rett tid – de siste 40 år.

Det vil ta lang tid for oss i redaksjonen å fylle tomrommet etter henne. All verdens teknologi og avanserte informasjonssystemer kan ikke erstatte lang erfaring, personlig interesse og godt skjønn – verken i Tidsskriftet eller i samfunnet for øvrig.

Anbefalte artikler