Verdens helse

Bernt Lindtjørn Om forfatteren
Artikkel

«I Vesten lager de biler – vi dør i dem»

Dette var overskriften på en artikkel i avisen The East African, som kommer ut i Nairobi. Hvert år dør 1,2 millioner mennesker i trafikkulykker, de fleste i Asia og Afrika. Mer enn 3 000 personer dør hver dag i slike ulykker; svært mange av dem er mellom 15 og 44 år gamle. De fleste som dør er fotgjengere, syklister og passasjerer på offentlige befordringsmidler, slik som små lastebiler og busser. 50 millioner mennesker skades i trafikken hvert år.

Disse tallene presenteres i en rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) som nylig er kommet (1). Dette er første gang WHO setter søkelyset på trafikkulykker som et stort folkehelseproblem. Ulykkene er svært kostbare for samfunnet, spesielt tynger disse utgiftene i de fattigste landene. Kostnadene er dobbelt så store som det disse landene får i utviklingshjelp.

Det er nødvendig at regjeringene tar ansvar. Særlig påkrevd er det å bedre tilgangen på og sikkerheten ved offentlige transportmidler og å hindre dødsfall blant fotgjengere. Av 46 land i Afrika er det bare Kenya som har innført tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Myndighetene der har påbudt alle 40 000 minibusser (matatu) til å redusere antall passasjerer i hver buss, installere fartssperrer og påby sikkerhetsbelte for hver passasjer.

Anbefalte artikler