Godt hjelpemiddel for småbarnsforeldre

Aage Bjertnæs Om forfatteren
Artikkel

Skranes„ Lars Petter

Skranes, Jon

Barnehelseprogrammet

CD-ROM. Arendal: MultiMedicus, 2003.

Pris NOK 498

MultiMedicus er et nyutviklet, norskprodusert, multimediebasert barnehelseprogram på CD-ROM. Programmet henvender seg til småbarnsforeldre og er ment å kunne gi svar på de fleste spørsmål foreldre står overfor når barnet er sykt. Hva kan man selv gjøre for det syke barnet, hva er tegn på alvorlig sykdom og når skal legen kontaktes? Programmet er inndelt i flere moduler:

Legekontoret presenterer de vanligste symptomene et barn kan ha når det er sykt. Ved å trykke på det symptomet barnet har, blir man fortalt hva man kan gjøre for å bedre situasjonen for barnet, og om man skal kontakte lege.

Skadestua gir informasjon om hva man skal gjøre hvis barnet skader seg og om skadeforebyggende tiltak.

Biblioteket gir mer utdypende informasjon om 63 av de vanligste sykdommene barn kan ha. Hver sykdomstilstand er beskrevet i tekst og med videosekvenser og fotografier.

Klasserommet gir foreldrene mulighet til å utprøve kunnskapene innen barnehelse, dvs. hva man har lært i andre deler av programmet.

Legene som står bak, har lang erfaring innen pedagogikk og barnehelse. Programmet er godt redigert, og sekvensene er logisk bundet sammen slik at det er lett å slå opp. Videoklippene og bildematerialet er glimrende laget og vil gi god innlæringseffekt, også med lite bakgrunnskunnskap. Målgruppen er småbarnsforeldre, og her har man utvilsomt truffet markedet. Programmet vil i tillegg egne seg bra på helsestasjoner, som oppslagsverk på venterom, og til smågruppeundervisning for småbarnsforeldre. Det anbefales også til barneleger og allmennleger med mange barn på listen. De vil ha nytte av det ved undervisning av foreldre.

Anbefalte artikler