Medisinsk genetikk for mellomnivået i helsetjenesten

Karen Helene Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Kristoffersson, Ulf

Medicinsk genetik

150 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2003. Pris SEK 207

ISBN 82- 00- 12876- 4

Forfatteren av denne læreboken sier i for-ordet at han i første rekke henvender seg til jordmødre, sykepleiere, bioingeniører og tilsvarende helsepersonell som stadig oftere vil møte genetiske problemstillinger i sitt arbeid.

Boken er på svensk og inndelt i 14 kapitler. De første sju kapitlene gir en innføring i basale genetiske prinsipper, mens de øvrige behandler prenatal diagnostikk, presymptomatisk diagnostikk og genetisk screening, genetisk veiledning, genetikk og etikk, og genetikk og jus. Det finnes også en omfattende ordliste, henvisninger til nettsteder, samt rikelig med gode og enkle illustrasjoner.

Boken dekker et behov for innføring i genetikk på et nordisk språk. Når det gjelder de basale genetiske prinsipper, vil den nok være noe omfattende for mange studenter i de aktuelle yrkesgrupper. Et unntak her er denne anmelders spesialinteresse, inaktiveringen av det ene X-kromosomet hos kvinner (lyonisering). Dette viktige biologiske fenomenet er bare omtalt med noen få setninger. Kapitlene om de mer samfunnsrettede aspekter ved medisinsk genetikk er velskrevne og interessante. Kapitlet om genetikk og etikk inneholder gode eksempler på de dilemmaer man kan bli stilt overfor ved prediktiv testing, f.eks. for Huntingtons sykdom. Dersom farfar er syk og hans friske sønn ikke ønsker testing, vil eventuell påvisning av genfeil hos en sønnesønn, som ønsker testing, vise at også sønnen vil få sykdommen.

For enkelte emner vil forholdene være forskjellige i Sverige og Norge. Det gjelder f.eks. aldersgrense for fosterdiagnostikk med henblikk på Downs syndrom hos eldre gravide. Screening av mors serum som ledd i fosterdiagnostikk er omtalt i dette kapitlet; slik screening gjøres ikke i Norge.

Boken har et greit format og er lett å finne frem i. Jeg vil anbefale boken for helsepersonell i utdanning på mellomnivå. Denne lille boken vil også være nyttig å ha tilgjengelig på mange kliniske avdelinger, særlig barneavdelinger og gynekologisk/obstetriske avdelinger.

Anbefalte artikler