Nytt om navn

Artikkel

Kongens fortjenstmedalje til kommunelege

Torgeir Asdahl (f. 1926), kommunelege 1 i Åsnes i Hedmark, er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv for sin innsats som allmennlege gjennom 50 år. Asdahl begynte som lege på Årnes i Akershus i 1953, før han reiste til Nord-Norge som militærlege. Fra 1976 var han distriktslege og kommunelege i Åsnes kommune i Hedmark, de siste årene tilknyttet Åsnes sykehjem.

Asdahl, som nylig gikk av med pensjon, har blant mye annet vært formann i Akershus legeforening og medlem av landsstyret. Han nyter stor respekt blant kolleger og pasienter, og omtales som en oppdatert og faglig dyktig lege og en god støttespiller.

Ridder av 1. klasse

Lilly Christensen (f. 1933), tidligere generalsekretær i Kreftforeningen, er utnevnt til ridder av 1. klasse av Den kongelige norske St. Olavs Orden. Sveitsiskfødte Christensens arbeid har vært preget av et brennende engasjement og entusiasme, skriver kreft.no. Hun startet sitt arbeid for kreftsaken i 1973, og ni år senere ble hun generalsekretær. Denne stillingen hadde hun i til sammen 20 år, før hun gikk av med pensjon høsten 2002. Lilly Christensen bidrog til at foreningen utviklet seg til en landsdekkende og markant frivillig organisasjon i kampen mot kreft, og under hennes ledelse økte foreningens engasjement på områdene forskning, informasjon, forebyggende arbeid og omsorg. Det ble samlet inn totalt 3,6 milliarder kroner i den tiden hun var generalsekretær.

Under hennes ledelse tok foreningen initiativ til masseundersøkelser for å oppdage livmorhalskreft og brystkreft på et tidligere stadium. Christensen var også sentral i arbeidet med Norsk Kreftplan, et arbeid som utløste over to milliarder kroner til kreftomsorgen.

Også utenfor landets grenser er Lilly Christensen respektert for sin innsats for kreftsaken, og hun har en rekke internasjonale tillitsverv og arbeidsoppgaver bak seg.

Beste vitenskapelige artikkel

Are Martin Holm (f. 1965) er tildelt Rikshospitalets pris for beste vitenskapelige artikkel i 2004. Holm har sammen med Pål Aukrust, Einar Martin Aandahl, Fredrik Müller, Kjetil Taskén og Stig S. Frøland publisert artikkelen Impaired secretion of IL-10 by T cells from patients with common variable immunodeficiency – involvement ofprotein kinase A type 1 (J Immunol 2003; 177: 5772 – 7).

– Dette er et meget godt arbeid som tar utgangspunkt i en klinisk problemstilling – immunsvikt – og som belyser sykdomsmekanismer gjennom basale cellebiologiske metoder. Det representerer brobygging mellom klinisk forskning og biomedisinsk grunnforskning, som er ett av Rikshospitalets satsingsområder, sa Asbjørn Aakvaag fra bedømmelseskomiteen.

Pris for herpesforskning

Arvid Nilsen ved Hudavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, ble på årsmøtet i Norsk Dermatologisk Selskap i april tildelt pris for fremragende dermato-venerologisk forskning. Nilsen er en nestor innen faget og var i 1982 førsteforfatter ved en referansestudie publisert i The Lancet om bruk av systemisk antiviral behandling ved herpes genitalis. Han er nå i ferd med å avslutte et doktorgradsarbeid med seroepidemiologiske studier i Bergen og Tanzania. Forskningsprisen er finansiert av legemiddelfirmaet Schering-Plough.

Ny styreleder i Kreftforeningen

Erlend Smeland (f. 1955), professor ved Det norske radiumhospital HF, er valgt til ny styreleder i Kreftforeningen etter at Odd Søreide ikke ønsket gjenvalg som leder. Smeland ble nylig tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris for sin forskning på lymfekreft.

Nye styremedlemmer er Anne Alvik, Lucy Smith og Baard-Christian Schem. Både Knut Schrøder og Bjørg Landmark takket ja til å fortsette som styremedlemmer. Styret består også av ansattrepresentant Knut Skarphagen og direktør Ann-Rigmor Lauritsen. Ny nestleder vil bli valgt om kort tid. Ole Erik Iversen går ut av styret fordi han ikke kunne gjenvelges etter 12 år som tillitsvalgt, skriver kreft.no.

I representantskapet har Inger Lise Gjørv, fylkesmann i Nord-Trøndelag, sittet som medlem i 12 år, og kunne derfor ikke gjenvelges. Ordførervervet ble overtatt av Ole Didrik Lærum, og ny varaordfører ble Randi Persson. Som leder av kontrollkomiteen sitter nå Cecilie Ask, siden Erik v. Hirsch ikke kunne gjenvelges for en ny fireårsperiode.

I det vitenskapelige råd ble Tone Rustøen og Steinar Tretli valgt til nye medlemmer, mens leder Olav Mella og nestleder Berit Mørland ble gjenvalgt. De øvrige medlemmene er Karl-Henning Kalland, Steinar Funderud og Sjur Olsnes.

Også forskningsutvalgets leder Øystein Bruserud ble gjenvalgt.

Konstituert direktør ved Aker

Stig Grydeland (f. 1947) konstitueres som ny administrerende direktør ved Aker universitetssykehus når nåværende direktør Kari Sletnes går ut i permisjon. Hun har fra mai takket ja til et engasjement i Helse Øst RHF, og styret har innvilget henne permisjon ut 2004.

Stig Grydeland, som i mellomtiden tar over som administrerende direktør, har siden 2001 vært klinikksjef ved klinikk for psykiatri ved Aker universitetssykehus. Han er utdannet samfunnsviter fra Universitetet i Oslo og har mastergrad i helseadministrasjon. Grydeland har også vært avdelings- og administrasjonsdirektør i Oslo kommune, direktør ved Hjertesenteret i Oslo, avdelingsdirektør i Rikstrygdeverket og klinikksjef ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Ny direktør i Helse Førde

Styret i Helse Førde HF har ansatt Jon Bolstad (f. 1967) som ny administrerende direktør. Bolstad kommer fra stillingen som rådmann i Rælingen kommune i Akershus. Bolstad har juridisk, økonomisk og administrativ utdanning, i tillegg til helsebakgrunn. Han har tidligere blant annet vært organisasjonssjef i Halden kommune og markedsdirektør i et IT-selskap og var sentral i oppbyggingen av Regionssenter for barne- og ungdomspsykiatri i Helse Øst og Helse Sør. Bolstad har også vært assisterende rådmann i Norddal kommune på Sunnmøre. Han tiltrer stillingen i august.

Anbefalte artikler