Begrenset, men oversiktlig om indremedisin

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sam, Amir H.

  Baker, Cara R.

  Teo, James Th.

  Hameed, Saira

  Rapid medicine

  344 s. Oxford: Blackwell Publishing, 2003. Pris GBP 14

  ISBN 1-4051-0749- 9

  Denne boken er skrevet av og for medisinstudenter; 205 i hovedsak indremedisinske sykdommer, men også enkelte dermatologiske og nevrologiske, er ordnet alfabetisk. Hver sykdom omtales kort og skjematisk over én til halvannen side. Ifølge innledningen er alle revidert av anerkjente klinikere. Beskrivelsen av hver enkelt sykdom har et fast mønster: definisjon, etiologi, sammenhenger/risikofaktorer, epidemiologi, sykehistorie, undersøkelse, patologi/patofysiologi, behandling og prognose. Dette mønsteret og den enkle alfabetiske ordningen gjør det lett å finne det man er ute etter. Alle forkortinger er dessuten listet opp i begynnelsen av boken.

  Rapid medicine må vurderes ut fra det den er ment å være: en lett tilgjengelig lærebok før eksamen (les: rask repetering) og en bok liten nok til å ha i frakkelommen når man er på avdelingen. Forfatterne oppgir ikke hvilken eksamen boken skal forberede for, men jeg vil tro den egner seg best til generell indremedisin. Ut fra en slik forutsetning kan jeg anbefale boken. Jeg sjekket den selv innen mitt eget fag, hjertemedisin, og fant de aller fleste relevante opplysninger innen de omtalte diagnosene. Et tema som akutt koronarsyndrom var imidlertid ikke behandlet korrekt, men her har også diagnose og behandlingsstrategier utviklet seg voldsomt bare det siste året. I så måte blir denne boken som alle andre lærebøker: De siste nyvinningene kommer aldri med.

  Jeg kan absolutt ikke anbefale boken som eneste læreverk i indremedisin. Den er ikke noen fullverdig lærebok som gir innsikt i og forståelse for faget, til det er den faglig sett altfor begrenset. Den mangler helt differensialdiagnoser, repeterer kun basale og sentrale temaer, nærmest som et særdeles velorganisert kompendium. For klinikere kan den egne seg som et raskt oppslagsverk i sentrale sykdomskategorier som ikke tangeres i det daglige arbeidet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media