Notiser

Artikkel

Regler for samhandling med industrien

Legeforeningens landsstyre har vedtatt regler for hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt når Legeforeningens organer skal samhandle med industrien.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/?id=44227

Kjemper for nasjonalt medisinsk museum

Planen om et bredt kunnskaps- og dokumentasjonssenter for helsetjenesten er ikke skrinlagt. Det sørger stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum for.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5116

Tobakken rammer de fattige

Av verdens 1,3 milliarder røykere er hele 84 % fra fattige utviklingsland. Røykingen gjør dem enda fattigere. Denne onde sirkelen ble det satt søkelys på i forbindelse med Verdens røykfrie dag 31. mai.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=5164

Kampanjestart for røykfrie serveringssteder

Sosial- og helsedirektoratet har satt i gang en informasjonskampanje i forbindelse med innføringen av røykfrie serveringssteder 1. juni.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=5110

Kondomambulansen kommer

Hjelpen er nær for svensker som plutselig kjenner lysten komme over seg, men som mangler kondomer. I sommer lanseres kondomambulansen for å forebygge kjønnssykdommer.

Les hele saken www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=5173

Først ute med samtaleterapi for kolleger?

Ansatte ved akuttklinikken ved Sykehuset Buskerud får nå tilbud om samtale med kolleger for å bearbeide belastende opplevelser fra yrkeshverdagen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=5095

Hver fjerde voldssak kan knyttes til rus

Nærmere en firedel av all voldelig kriminalitet blir begått av rusmisbrukere. Det viser en ny svensk undersøkelse, publisert i BMJ.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5076

Stor interesse for forskerstipend

Det regionale Kompetansesenter for klinisk forskning i Helse Vest RHF har fått inn nesten 60 søknader om forskningsstipend. Innen medisin er det en økning på 120 % i forhold til i fjor.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5046

Kreativ løsning på pasienttransporten

Et nytt spesialtilpasset kjøretøy for pasienttransport er lansert av Sykehuset Buskerud. Bussen Helseekspressen skal erstatte dyre taxiturer og bruk av ambulanser.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5038

Uverdig for psykiatriske pasienter

Situasjonen for psykiatriske pasienter var ikke forbedret i 2003 sammenliknet med 2002. Forholdene er flere steder uverdige.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5034

Anbefalte artikler