Sykehusapotekenes organisering og oppgaver

Kommentar og debatt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1263 – 4

  I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 9/2004, side 1263, 2. kolonne, linje 9, skal stå: …Lange & Granås (1).

  I litteraturlisten, referanse 1, skal stå: Lange M, Granås AG.

  Nina Refsums e-postadresse er: nina.refsum@sykehusapotekene.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media