Oppdatert om Crohns sykdom

Bjørn A. Moum Om forfatteren
Artikkel

Lichtenstein, Gary R.

The clinician’s guide to inflammatory bowel disease

382 s, tab, ill. Thorofare: Slack, 2003. Pris USD 45

ISBN 1- 55642-554-6

Denne boken fremstår som en brukervennlig manual for dem som i den kliniske hverdag er opptatt av pasienter med ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. I bokens 18 kapitler fokuseres det på mange av fremskrittene innen fagfeltet og i noen grad behandles også mer sofistikerte problemstillinger av interesse for medisinske eller kirurgiske gastroenterologer. Boken gir en kort innføring i epidemiologi og deretter en detaljert beskrivelse av kliniske problemstillinger innen diagnose, forløp og oppfølging av ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Diagnostiske undersøkelser, laboratorieprøver og klassifikasjonsindekser for sykdomsaktivitet behandles. Nyttig er kapitlet om initial utredning ved mistanke om ulcerøs kolitt og Crohns sykdom, men differensialdiagnoser er merkelig nok plassert bakerst i boken. Inngående omtale gis av spesielle problemstillinger innen ernæringstilskudd, ekstraintestinale komplikasjoner, ileoanalt reservoaropererte samt sykdom hos barn og unge.

Avsnittet om kreftrisiko har også en god oversikt over kostnader ved kreftovervåkningsprogrammer med koloskopi. Dataene er hentet fra amerikansk helsevesen, men tallene gir et godt inntrykk av forskjellene mellom alternative strategier. Det savnes en diskusjon av nyere data om den kjemopreventive effekten av 5-aminosalisylater for å redusere risikoen for kolorektalkreft ved ulcerøs kolitt.

Boken gir en omfattende og oppdatert omtale av både kirurgiske og medisinske behandlingsmuligheter. Det er noen gjentakelser, men dette faller naturlig og gir en bedre og raskere forståelse enn om forfatteren hadde referert til de aktuelle avsnittene i boken. Enkelte steder er det noe sparsomt med referanser.

Skjemaer og flytdiagrammer letter forståelsen og gir rask og god oversikt. Figurer og bilder innen kirurgiske temaer kunne vært mer illustrative slik at boken i større grad hadde appellert til kirurgiske fagmiljøer.

Konklusjonen er at boken utmerker seg ved detaljert omtale av den medisinske behandlingen og er godt egnet som referanse- og oppslagsbok. Den illustrative og detaljerte omtalen av behandling og beslutningslinjer gjør det lettere for klinikere å legge opp fornuftige behandlingsstrategier.

Anbefalte artikler