Infliximab mot fistler ved Crohns sykdom

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Regelmessig vedlikeholdsbehandling med infliximab kan hjelpe pasienter med Crohns sykdom og fistler.

  Fistler ved Crohns sykdom er assosiert med redusert livskvalitet og økt komplikasjonsfrekvens. Infliximab er et antistoff mot tumornekrosefaktor α (TNF α) som har vist effekt på inflammasjon i tarmlumen ved sykdommen. I en multisenterstudie er effekten av vedlikeholdsbehandling etter initial effekt av infliximab hos pasienter med Crohns sykdom og fistler beskrevet (1).

  306 pasienter ble behandlet med infliximab tre ganger (uke 0, 2 og 6). Responderne ved uke 14 (195 pasienter) ble randomisert til behandling med infliximab eller placebo hver 8. uke til uke 54 etter randomisering. Median tid til tilbakefall etter randomisering var 40 uker i infliximabgruppen, mot 14 uker i placebogruppen (p < 0,001). Bedring i aktivitetsindeks ved Crohns sykdom var signifikant høyere i infliximabgruppen, 36 % versus 6 %. Etter uke 54 var 36 % av infliximabgruppen og 19 % av placebogruppen uten drenerende fistler (p = 0,009). Det var to dødsfall i infliximabgruppen, ett pga. sepsis og ett pga. multiorgansvikt, samt to tilfeller av kreft som ikke sikkert ble relatert til infliximab. En pasient i placebogruppen utviklet multippel sklerose. 5 % av de 195 inkluderte fikk alvorlige infeksjoner.

  Studien bekrefter tidligere funn, som viser at ca. 60 % av pasientene med Crohns sykdom har initial effekt av infliximab på fisteltilheling. Det nye er at enkelte pasienter har effekt av kontinuerlig vedlikeholdsbehandling. Studien sier imidlertid ikke noe om kontinuerlig behandling er mer effektivt enn behovsbehandling, som ofte brukes i dag. Det er også fare for alvorlige bivirkninger. Kontinuerlig behandling med infliximab vil være et alternativ for utvalgte pasienter med Crohns sykdom og fistler.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media