Antibiotika og risiko for brystkreft

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Bruk av antibiotika er forbundet med økt risiko for brystkreft.

I en pasient-kontroll-studie fra USA ble 2 300 kvinner med primær invasiv brystkreft sammenliknet med 8 000 friske (1). Data ble koblet med kreft- og medikamentregistre.

Antibiotikabruk var forbundet med signifikant økt risiko for brystkreft. Ingen bruk ble sammenliknet med 1 – 50, 51 – 100, 101 – 500, 501 – 1 000 og ≥ 1 000 dagers forbruk. Oddsratioene med 95 % konfidensintervaller var henholdsvis 1,5 (1,2 – 1,7), 1,5 (1,3 – 1,8), 1,7 (1,4 – 2,0), 2,1 (1,6 – 2,9) og 2,1 (1,5 – 2,9).

– Hovedproblemet er knyttet til definisjonen av eksposisjonen i form av døgndoser. Blant dem med mer enn 1 000 dagers bruk (> 3 år) var verdien for 57 % av deltakerne «imputert» (tillagt), dvs. verdien som benyttes, er beregnet ut fra delvis komplett kunnskap om forskrivningen. Dessuten er ingen av analysene justert for kjente risikofaktorer for brystkreft, slik som bruk av hormoner i overgangsalderen og mammografiscreening, sier Eiliv Lund ved Universitetet i Tromsø.

– Et annet viktig punkt er den biologiske forståelse av sammenhengen mellom antibiotikabruk og brystkreft. Brystkreft er hovedsakelig en hormonelt betinget sykdom. Det er derfor rimelig at hormonsubstitusjonsbehandling gir økt risiko fordi det øker nivået av østrogen og gestagen hos postmenopausale kvinner. Tilsvarende hormonell virkning av antibiotikabruk er vanskelig å finne. Ut fra et folkehelsesynspunkt er budskapet, korrekt eller ikke, relativt ufarlig. Det vil kunne redusere unødvendig antibiotikabruk, sier Lund.

Anbefalte artikler