Les mer om …

Artikkel

Feber, paracetamol og antibiotika

Bruken av paracetamol er utbredt blant barn i førskolealder, og otitt behandles med antibiotika ofte lenger enn anbefalt. Dette viser en studie ved seks helsestasjoner i Buskerud. Barn med feber og upåvirket allmenntilstand bør ikke ha febernedsettende behandling, kommenterer barnelege.

Paracetamol har overtatt for acetylsalisylsyre som det mest brukte smertestillende og febernedsettende legemiddel i Norge. En gjennomgang av tilgjengelige data fra Giftinformasjonen og Norsk pasientregister viser at antall forgiftninger forårsaket av paracetamol har økt siden 1990.

Feber hos barn – venn eller fiende?

Bruk av paracetamol og antibiotika blant førskolebarn

Paracetamolforgiftninger i Norge 1990 – 2001

Nytt bryst etter tapt bryst

Mastektomi pga. brystkreft innebærer en psykologisk og emosjonell belastning. Brystrekonstruksjon kan bidra til å styrke kvinnens selvbilde. Det eksisterer mange metoder for brystrekonstruksjon. Valg av metode er blant annet avhengig av hvordan tumor er fjernet.

Brystrekonstruksjon etter mastektomi

Chlamydiatesting blant unge kvinner – fortsatt mangler

En positiv chlamydiaprøve kan være uttrykk for hyppig partnerskifte, men mange unge kvinner med slik risikoatferd unnlater å teste seg. Prevalensen av chlamydiainfeksjon hos abortsøkende kvinner i Trondheim har sunket siden 1985, men er fortsatt høy, særlig blant de yngste. Dette viser at det er behov for nye former for smitteoppsporing og at det må bli lettere for ungdom å få testet seg.

Den nye chlamydiaepidemien blant ungdom

Chlamydiainfeksjon og seksualatferd blant unge kvinner

Chlamydia trachomatis – prøvetakingsmønster og prevalens blant unge kvinner

Chlamydia trachomatis blant abortsøkende kvinner i Trondheim 1985 – 2000

Antioksidanter, vitaminer og mineraler – godt for helsen?

Bær, krydder og enkelte nøtter, frukter og grønnsaker er svært gode kilder for antioksidanter, men det er ikke avklart om helsegevinsten av høyt inntak av frukt og grønnsaker er knyttet til innholdet av slike stoffer. For folk flest er kostens sammensetning langt viktigere enn tilskudd av vitaminer og mineraler, men enkelte grupper i befolkningen kan trenge kosttilskudd. Kvinner som planlegger graviditet, bør ha tilskudd av folat.

Antioksidanter og oksidativt stress

Vitamin- og mineraltilskudd – nødvendig for god helse?

Biologiske effekter av vitamin K og forekomst i norsk kosthold

Legen og den døve pasient

Døve som blir syke, blir avhengige av et hjelpeapparat som ikke kan deres språk og som har få forutsetninger for å forstå deres livssituasjon. Mange døve pasienter føler at de blir møtt med mangelfull respekt og forståelse hos legen.

Legens møte med døve pasienter

Anbefalte artikler