Endring i godkjenningsstatus

Artikkel

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt følgende:

Hudavdelingen, Sentralsjukehuset i Rogaland, gis utvidet godkjenning som utdanningsinstitusjon i gruppe II, tellende for to års poliklinisk tjeneste i relasjon til spesialistreglene i hud- og veneriske sykdommer. Vedtaket gjelder fra 27.4. 2004.

Anbefalte artikler