Årsmøte i Praktiserende Spesialisters Landsforening

Artikkel

Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) avholder sitt årsmøte fredag 27. august 2004, kl 1700, på Britannia Hotell i Trondheim. Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må melde disse snarest og senest innen 12. juli til PSLs sekretariat, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Se dagsorden under Tidsskriftets seksjon Kurs og møter.

Anbefalte artikler