Vet for lite om pasienters rettigheter

Artikkel

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har hittil i år utbetalt 130 millioner kroner i erstatning til pasienter, men mørketallene er trolig store. Mange leger vet for lite om ordningen, mener NPE. – Helsepersonell er den største kilden til informasjon til pasientene, og målet nå er å gi så mye informasjon at de rettleder og veileder pasientene på en god måte. Mange tror at vi er et kontrollorgan som er ute etter syndebukker, men det er feil, sier NPE-direktøren.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5014

Anbefalte artikler