Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Kristin Åshild Alfstad

Verdens helse

Fra redaktøren

Leder

Harald Siem
Just Haffeld
Sverre O. Lie
John-Arne Røttingen

Brev til redaktøren

Vegard Bruun Wyller
Erik Thaulow
Lars Aaberge
Gaute Døhlen
Per Olav Vandvik
Øystein Eiring
Gro Jamtvedt
Magne Nylenna
Geir W. Jacobsen
Jan C. Frich
Arvid Heiberg
Tor Rosness
Knut Engedal
Hanne Ellekjær
Halvor Næss

Rettelse

Originalartikkel

Benedicte Agdestein
Morten Lindbæk
Svein Gjelstad

Oversiktsartikkel

Jeanette Schultz Johansen
Tone Westergren
Egil Lingaas

Medisinen i bilder

Martin W. Kurz
Elisabeth Farbu
Sara Maria Wörlund
Kathinka D. Kurz

Noe å lære av

Anne Naalsund
May-Brit Lund
Georg Mynarek
Svend Aakhus
Kirsten Muri Boberg
Ingvild Nordøy
Sigrun Møgedal
Benedikte Alveberg
Carmen Pereira
Inger B. Scheel
Hilde Engjom
Gisle Schmidt
Sverre O. Lie
Kristine Bærøe
Trygve Ottersen
Kristiane Eide
Hilde Engjom
Kjell Arne Johansson
Ingrid Miljeteig
Kristine Husøy Onarheim
Ole Frithjof Norheim
Gunnar Kvåle
Lars Thore Fadnes
Morten Tryland
Lasse Pihlstrøm

Internasjonal medisin

Personlige opplevelser

Medisinsk etikk

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Per E. Børdahl
Maja Husa Jakobsen
Jan Ole Røvik

Aktuelt i foreningen

Hege Gjessing
Lisbet T. Kongsvik
Lise B. Johannessen
Anders Taraldset
Ellen Juul Andersen

Intervju

Elisabeth Swensen

Oss imellom

Gunn Marit Seberg
Ann-Magrit Austenå