()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rom der stoffmisbrukere kan ta ulovlige stoffer under tilsyn, kan trolig redusere antall overdosedødsfall, ifølge en ny studie fra Canada.

  Brukerrom til injeksjon av ulovlige stoffer under tilsyn er blitt åpnet mange steder i verden i et forsøk på å redusere skadevirkningene av stoffmisbruk. Et av de første slike åpnet i Vancouver i Canada i 2003. Nå har man undersøkt effekten (1).

  Dødeligheten i perioden 2001 – 05 ble sammenliknet med et skjæringspunkt i september 2003, da brukerrommet ble åpnet. Dels ble dødeligheten sammenliknet innenfor en omkrets av 500 m fra brukerrommet, dels for resten av byen. Det var 290 overdosedødsfall i perioden, hvorav 79 % var menn. Medianalderen var 40 år. 31 % av dødsfallene skjedde i området omkring brukerrommet.

  Den fatale overdosehyppigheten i området omkring brukerrommet falt med 35 % etter åpningen, fra 254 til 165 dødsfall per 100 000 personår (p = 0,048). I samme tidsperiode var det for resten av byen et fall i overdosedødelighet på kun 9,3 % (p = 0,490).

  – Publiseringen av denne studien kommer samtidig med at Canadas høyesterett i mai 2011 innledet en undersøkelse av lovligheten av prosjektet. Det er den føderale konservative regjeringen, som hele tiden har vært motstander av prosjektet, som har reist saken. I København kommune har det i flere år vært politisk flertall for et brukerrom på Vesterbro, men bystyret har ikke villet utfordre regjeringen, som betrakter tilbudet som et uheldig signal til stoffmisbrukerne. Danmark har siden 1990-årene hatt et konstant høyt nivå av narkotikarelaterte dødsfall på 250 – 300 årlig, hvorav de fleste skyldes overdoser, sier overlege Thomas Fuglsang ved Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere (KABS) (2).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media