Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Forskningspris til Dennis Nilsen

  Forskningspris til Dennis Nilsen

  Dennis W.T. Nilsen (f. 1950) har fått tildelt Stavanger universitetssjukehus’ forskningspris for 2011 for sin store betydning for forskningen ved sykehusets kardiologiske avdeling og ved Stavanger universitetssjukehus generelt.

  Dennis Nilsens forskning er knyttet til hjerte- og karsykdommer, blant annet i forhold til ernæring, epidemiologi, behandling og monitorering.

  Han har hatt en omfattende forskningsproduksjon med høy kvalitet over mange år. De siste tre årene har han vært medforfatter i 24 internasjonale vitenskapelige artikler, flere i høyt rangerte tidsskrift, og han har spilt en avgjørende rolle i flere multisenterstudier.

  Ved sin forskning, veiledning og sitt internasjonale kontaktnett har Dennis Nilsen bidratt betydelig til at det er bygd et svært aktivt forskningsmiljø ved sykehusets kardiologiske avdeling, noe som også har hatt positive ringvirkninger til andre forskningsmiljøer ved universitetssykehuset.

  Kongens sølv til Øivind Stenvik

  Kongens sølv til Øivind Stenvik

  Helsefaglig rådgiver Øivind Stenvik (f. 1942) i Helse Nord-Trøndelag er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv.

  Stenvik har vært tilknyttet Helse Nord-Trøndelag, først som lege ved Sykehuset Namsos, deretter som helsefaglig rådgiver for hele foretaket.

  Han tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1966 og ble godkjent spesialist i indremedisin i 1976.

  Han har gjennom yrkeskarrieren vært levende opptatt av kvalitet i helsetjenesten, og han har alltid jobbet for å sette pasienten i sentrum. For Pasient- og brukerombudet har Stenvik vært en svært nær samarbeidspartner i sykehusene i fylket.

  I begrunnelsen fra Det kongelige slott heter det blant annet: Øivind Stenvik har gjennom et langt yrkesliv hatt stort engasjement gjennom sitt arbeid – både som lege/kliniker og senere i administrative stillinger. Spesielt har han gjennom sitt virke vært opptatt av kvalitet i pasientbehandling og samarbeidsutfordringer med kommunehelsetjenesten.

  I tillegg legges det vekt på hans rolle som samfunnsaktør. Stenvik har i mange år vært aktiv i kulturlivet i Namsos, både som kormedlem og revyartist. Han har også skrevet bøker, laget sin egen cello og er kyndig på områder som snekring, kunst- og håndarbeid.

  Forskningspris til Ellen Bøhmer

  Forskningspris til Ellen Bøhmer

  Seksjonsoverlege Ellen Bøhmer (f. 1960) ved Kardiologisk seksjon ved Sykehuset Innlandet Lillehammer mottok i juni 2011 Oppland fylkeskommunes forskningspris for sin forskning på behandling av akutt hjerteinfarkt. Hun har sammenliknet to ulike behandlingsstrategier ved akutte, store hjerteinfarkt.

  Prisen, som besto av 25 000 kroner og en treskulptur, ble overrakt under Mjøskonferansen av fylkesordfører Audun Tron.

  Bøhmer poengterte i sin takketale at mange har vært involvert i forskningen og uttrykte at hun ikke ville ha lyktes uten et godt samarbeid på tvers mellom Sykehuset Innlandet og Ullevål sykehus, og hun rettet en stor takk til alle som hadde bidratt.

  – Det er godt for sykehusene å få oppmerksomhet om pasientnær forskning som gjør en forskjell, sa hun.

  Bøhmer tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1985 og ble godkjent spesialist i indremedisin i 2000 og i hjertesykdommer i 2001.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media