()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Økt BMI hos barn ved redusert søvn kan skyldes økt fettdeponering

  Barn sover mindre nå enn tidligere, og dette ses i sammenheng med den dramatiske økningen i overvekt hos barn og unge. Nå har forskere i New Zealand i en longitudinell studie undersøkt om redusert søvn er assosiert med forskjeller i kroppssammensetning og risiko for overvekt hos barn (1).

  244 barn fra en fødselskohort ble fulgt opp fra tre til sju års alder. Etter justering for konfunderende faktorer var hver ekstra time søvn i alderen 3 – 5 år assosiert med en reduksjon i BMI på 0,48 (95 % KI 0,01 – 0,96) og en redusert risiko for å være overvektig (BMI > 85-prosentilen) på 0,39 (0,24 – 0,63). Forskjellene i BMI ble i større grad forklart av forskjeller i indeks for fettmasse enn fettfri masse.

  – Studien hadde relativt få deltakere og en deltakelsesrate på kun 59 %, men er interessant fordi man benyttet objektive mål på søvn og inkluderte informasjon om kroppssammensetning, sier seksjonsoverlege Pétur B. Júlíusson ved Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus, Bergen.

  – Mange spørsmål er likevel ubesvarte. Foreligger det en kausal sammenheng mellom redusert søvn og overvekt? Hvordan fører mindre søvn til mer overvekt? Fører forbedring av søvnmønsteret til vektreduksjon? Det er uansett grunn til å anbefale god søvnrytme hos barn generelt. Mange barn med vektproblemer har en mangel på gode rutiner for mat, aktivitet og søvn. Her må foreldrene være bevisst sitt ansvar, sier Júlíusson.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media