Feiret aktiv 150-åring

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Møre og Romsdal legeforening fylte 150 år i august. Jubileet ble markert under lokalforeningens årsmøte i Ålesund i juni.

  Marit Halonen Christiansen, Dag Brekke, Hege Gjessing og Ottar Grimstad deltok på jubileumsfeiringen i Ålesund. Foto Lisbet…
  Marit Halonen Christiansen, Dag Brekke, Hege Gjessing og Ottar Grimstad deltok på jubileumsfeiringen i Ålesund. Foto Lisbet T. Kongsvik

  Årsmøtet ble innledet med jubileumsforedrag om Møre og Romsdal legeforenings historie ved Dag Brekke. Brekke har tidligere vært leder av lokalforeningen i to perioder.

  – Helt fra stiftelsen 10.8. 1861 har foreningen vært svært aktiv, sa Brekke. Dr.med. Johan Smith ble amtets første akademisk uteksaminerte lege i 1784. Han var bestyrer på Reknæs Hospital i Molde som på den tiden var det eneste sykehuset mellom Bergen og Trondheim. I 1814 var det hundre leger i landet og fire leger i Romsdals amt. Her tok distriktslege Sophus Høegh (1827 – 80) initiativet til stiftelsen av Romsdal Lægeforening. – Vi kjenner ikke til om det har vært foreningsvirksomhet i amtet før 1861, sa Brekke.

  – Da Den norske lægeforening ble stiftet i 1886 var Edvard Kaurin (1839 – 1917) fra Molde medlem av den første lovkomiteen, det første sentralstyret, visepresident i 1892 – 93 og president i 1894 – 95.

  Ved endring av Den norske lægeforenings lover i 1892, ble det bestemt at foreningen skulle deles inn i lokalforeninger (amtslægeutvalg). På det tidspunktet hadde Møre og Romsdal lægeamt allerede eksistert i 31 år. Edvard Kaurin var gjennom mange år, også før Legeforeningen ble dannet, pådriver for å få dannet et legebyrå og få vedtatt etiske regler for legers medisinske og forvaltningsmessige virksomhet, noe han lyktes med. Kaurin omtales som del av den indre kjerne i Legeforeningens første tyve år. I Romsdal amtslægeforening var han en aktiv foredragsholder og debattant frem til sin død, fortalte Brekke. Brekke arbeider med utarbeidelsen av et jubileumshefte om Møre og Romsdals historie som vil foreligge i løpet av høsten.

  Leder gjenvalgt

  Leder gjenvalgt

  – Møre og Romsdal legeforening har i alle år deltatt aktivt i fagutvikling både lokalt, sentralt og nasjonalt. Faktisk har Legeforeningen nesten sammenhengende siden 1980 hatt ett eller flere medlemmer fra Møre og Romsdal i sitt sentralstyre. Flere av yrkesforeningene har hatt leder eller styremedlemmer fra fylket opptil flere ganger, påpekte Brekke og la til at Legeforeningen til og med har hatt tre generalsekretærer fra Sunnmøre.

  På årsmøtet ble Ottar Grimstad gjenvalgt som leder ved akklamasjon. Deretter var det jubileumsmiddag på toppen av Rica Parken Hotel med utsikt over Ålesund by og fjell og fjord i et nydelig sommervær.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media