()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En tidligere frisk mann i 80-årene utviklet akutte synsproblemer med dobbeltsyn i alle blikkretninger. Han følte seg ustø og kastet opp flere ganger. Ved innleggelse i nevrologisk avdeling ble det påvist en kompleks øyemotilitetsforstyrrelse med konjugert blikkparese mot høyre og internukleær oftalmoplegi mot venstre (video). CT caput ved innkomst viste kun lette hypodense forandringer, forenlig med kronisk iskemi. MR med diffusjonsvektet serie viser følgende: a) hyperintenst signal (pil) dorsalt i hjernestammen på høyre side (summasjonsbilde), b) lavt signal i samme lesjon på ADC-kartet (Apparent Diffusion Coefficient) (pil) og c) lett hyperintenst signal på T2-vektet serie (pil). Funnet er forenlig med cytotoksisk ødem og akutt hjernestammeinfarkt i den paramediane pontine retikulærsubstansen. Dette kunne forklare pasientens symptomer.

  En-og-en-halv-syndrom (one-and-a-half syndrome) betegner en øyemotilitetsforstyrrelse med konjugert blikkparese i én retning og internukleær oftalmoplegi i en annen. Syndromet er vanligvis forårsaket av en ensidig lesjon i den pontine retikulærsubstansen eller i abducenskjernen (konjugert blikkparese). I tillegg foreligger det en affeksjon av lemniscus longitudinalis medialis på samme side etter at fibrene har krysset midtlinjen fra sin opprinnelse i den kontralaterale abducenskjernen (internukleær oftalmoplegi på motsatt side). En-og-en-halv-syndrom ses oftest i forbindelse med cerebral iskemi, multippel sklerose og hjernestammesvulster.

  Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen med videoen blir publisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media