Kunngjøringer:

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 1.7. 2011 truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Helse Fonna HF ved medisinsk klinikk Haugesund sjukehus, som utdanningsinstitusjon i endokrinologi i gruppe II.

Anbefalte artikler