()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bruk av multidetektor-CT bedrer diagnostikken ved mistanke om akutt appendisitt.

  I USA er multidetektor-CT i økende grad tatt i bruk ved mistanke om akutt appendisitt, men nytten av undersøkelsen er ikke godt dokumentert.

  Ved et universitetssykehus i delstaten Wisconsin ble 2 871 voksne pasienter henvist for mistanke om akutt appendisitt i perioden 2000 – 09. Alle ble undersøkt med multidetektor-CT av buk og bekken. Funnene ble retrospektivt holdt opp mot de endelige diagnosene, som var basert på en samlet vurdering av kliniske, kirurgiske og patologiske funn (1).

  23,5 % av pasientene fikk bekreftet diagnosen akutt appendisitt. Sensitivitet, spesifisitet, negativ prediktiv verdi og positiv prediktiv verdi av multidetektor-CT var henholdsvis 98,5 %, 98 %, 99,5 % og 93,9 %. Andelen pasienter med negative funn ved appendektomi var 7,5 %, men ville ha vært bare 4,1 % hvis kirurgi ikke var blitt utført hos 26 pasienter der multidetektor-CT var sann negativ. Undersøkelsen bidro til å fastslå eller foreslå annen diagnose i 42 % av tilfellene uten appendisitt eller appendektomi.

  – Dette er en av mange studier som viser nytten av multidetektor-CT ved mistanke om akutt appendisitt, sier avdelingsoverlege Jonn Terje Geitung ved Radiologisk avdeling, Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen. I USA brukes denne metoden mye mer enn i Europa. Fordelen er bl.a. færre unødvendige operasjoner og færre komplikasjoner. Ulempen er en relativt stor stråledose, som øker jo tettere snitt man tar, hos relativt unge pasienter.

  I Europa, inkludert Norge, brukes oftere ultralydundersøkelse, som har lavere sensitivitet, men god spesifisitet, som supplement til den kliniske vurderingen. Uansett valg av bildediagnostisk metode må den kliniske vurderingen være styrende, understreker Geitung.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media