Legeforeningen under okkupasjonen

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1345

  I denne notisen i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2011 skulle det i siste setning stått: ... i det første frie Tidsskrift for Den norske lægeforening som kom ut 1.6. 1945.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media