Insidens av hjerneslag

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 8/2011 presenterer Halvor Næss og medarbeidere insidenstall for hjerneinfarkt i opptaksområdet for Haukeland universitetssykehus i 2007 – 09 (1). Et hovedbudskap i artikkelen er at den årlige insidensen er lav og under halvparten av insidensen som ble funnet i en befolkningsundersøkelse i Innherredsregionen i 1994 – 96 (2). Insidenstallene er basert på innlagte pasienter ved Haukeland universitetssykehus med diagnosen hjerneinfarkt, og totalinsidensen (råraten) sammenliknes med totalinsidensen (råraten) i Innherredsregionen hvor både innlagte og ikke innlagte pasienter ble registrert.

  Skal man jamføre insidenstall i ulike populasjoner, er det aldersjusterte rater eller aldersspesifikke rater som gir en meningsfull sammenlikning. Imidlertid presenterer artikkelen insidensrater i aldersgrupper som ikke lar seg sammenlikne med tidligere studier fra Skandinavia (3). Sammenliknbare alderspesifikke insidensrater ville gitt oss muligheten til blant annet å studere om forskjellen som er observert, skyldes ulik alderssammensetning i de to populasjonene og om insidenstallene avviker like mye i alle aldersgrupper. Det kunne gitt oss viktig informasjon og tilbakemelding på om enkelte pasientgrupper ikke fanges opp og om det er holdepunkter for reelle forskjeller som har betydning for hvordan helsetjenesten skal innrette det forbyggende arbeidet. Slik insidenstallene er presentert, blir det vanskelig å studere årsaken til den regionale forskjellen som fremkommer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media