()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I «Tidsskriftet» nr. 21/1949 rettet Legeforeningens sekretariat en oppfordring til legene om å fylle ut et skjema vedrørende legebiler. 167 leger besvarte skjemaet, mens veidirektøren antok at ca. 1 400 leger hadde bil på den tiden. Det innkomne materialet ble omhyggelig bearbeidet av sivilingeniør Otto Kahrs. Kahrs mente at materialet ikke var tilstrekkelig omfattende til å tillate sikre slutninger, men pekte på at det står dårlig til med den norske legestands bilpark. Dog hevdes det at lægene tilhører en priviligert stand når det gjelder tildeling av nye biler. Av de 167 oppgitte legebilene var 59 amerikanske, resten europeiske. Bare 51 biler var etterkrigsmodeller. Gjennomsnittsalderen for de 167 bilene var 8,6 år.

  Tidsskr Nor Lægeforen 1950; 70: 65

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media