Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Torill Skjærholt, tlf. 23 10 91 97 eller register@legeforeningen.no

Kåre Jostein Aasen 10.5. 1946 – 23.4. 2011

Leif Henry Andersen 22.2. 1934 – 1.6. 2011

Arnfinn Berg 23.2. 1930 – 25.4. 2011

Gustav Adolf Blomskøld 12.12. 1914 – 21.4. 2011

Ingemar Torkel Bøen 10.4. 1933 – 9.1. 2011

Odd Steffen Dalgard 29.6. 1931 – 4.4. 2011

Jan Erik Falang 19.2. 1963 – 20.5. 2011

Dagfinn Karl Falch 5.10. 1934 – 17.5. 2011

Oddbjørn Fjermedal 17.4. 1955 – 23.5. 2011

Carl-Olaf Jenssen 27.8. 1944 – 15.4. 2011

Barbara Karwinski 21.12. 1953 – 9.5. 2011

Geir Klevgaard 22.4. 1941 – 3.6. 2011

Jorunn Irmelin Kvalem 14.9. 1934 – 4.6. 2011

Kjell Erik Langaker 17.2. 1941 – 3.4. 2011

Faredah Myhre 8.2. 1957 – 30.4. 2011

Leif Christer Näslund 9.4. 1944 – 17.11. 2009

Milan Rait 28.8. 1924 – 23.6. 2011

Anna Irene Reier 5.2. 1928 – 26.5. 2011

Olav Roti 16.7. 1916 – 15.10. 2006

Sigurd Stokstad 16.5. 1941 – 8.4. 2011

Magne Østensen 19.8. 1931 – 3.5. 2011

Anbefalte artikler