Tiltak for bedre mødrehelse

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norge må være et foregangsland for å bidra til bedret mødrehelse i verden, mener Legeforeningen.

  Mødredødsfall er vår tids sterkeste uttrykk for sosial ulikhet og manglende tilgang til grunnleggende helsetjenester. Komplikasjoner ved graviditet og fødsel er den vanligste dødsårsak blant fattige kvinner i reproduktiv alder. 99 % av svangerskapsrelaterte dødsfall skjer i fattige land og ni land står i dag for 80 % av verdens mødredødsfall.

  I et policynotat om internasjonal mødrehelse gir Legeforeningen blant annet uttrykk for at reproduktiv helse må løftes frem som et politisk prioritert satsingsområde og at alle kvinner skal ha tilgang til kvalifisert hjelp under svangerskap og fødsel. Tjenesten bør være gratis.

  Legeforeningen mener at programmer for utdanning av helsearbeidere, inkludert videre- og etterutdanning må gis høy prioritet i norsk bistand med gjensidig, langsiktig samarbeid mellom universiteter og helseinstitusjoner, og med øremerket finansiering. Formålet er å styrke utdanningen av helsepersonell med målrettet utdanningsprioritet og sikre arbeidsforhold som motvirker «brain drain».

  Les policynotatet her: www.legeforeningen.no/id/176799

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media