Alkohol – en stor helseutfordring

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen er bekymret over den økende bruken av alkohol i Norge.

  – Alkohol er vårt største rusproblem og en av våre største helseutfordringer. Vi ønsker derfor å rette oppmerksomheten mot at alkoholforbruk blir et tema som både pasient og lege kan ta opp i konsultasjonene, sier Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen og Gisle Roksund i Norsk forening for allmennmedisin.

  Legeforeningen sendte nylig ut en pasientfolder om alkohol til alle landets fastleger sammen med et brev om temaet. Gjennom folderen oppfordres pasienter som lurer på sitt alkoholforbruk, til å ta dette opp med fastlegen.

  – Fastlegene har en unik mulighet til å åpne for at pasienter kan ta opp sitt alkoholforbruk i konsultasjonene, sier de to lederne for allmennlegene.

  Forskning viser at det å ta opp alkoholbruk, bevisstgjøring og problematisering ut i fra pasientens ståsted, for mange vil være tilstrekkelig til å stoppe risikoatferd.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media