Nyttig verktøy for sykmeldere

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Den nye sykmeldingsveilederen bygger på en virkelighetsbeskrivelse som jeg tror fastlegene vil kjenne seg igjen i.

  Det sier leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen om den nye faglige sykmeldingsveilederen som ble lansert 1.7. 2011.

  Vil speile praksis

  Vil speile praksis

  – For det store flertall av fastleger vil nok veilederen speile den sykmeldingspraksis de allerede har, sier Hansen. Han tror likevel at den vil være nyttig for nye leger, og at den også vil gi grunnlag for god skjønnsutøvelse for alle sykmeldere i vanskelige saker.

  Veilederen er et elektronisk oppslagsverk til hjelp i sykmelders hverdag og et ledd i oppfølgingen av den nye IA-avtalen som Regjeringen og partene i arbeidslivet inngikk 24.2. 2010. Avtalen skulle følges opp fra 1.7. 2011 med nye krav til både arbeidsgiver, sykmelder og den som er syk.

  Målet med de nye reglene er å redusere sykefraværet og forebygge utstøting fra arbeidslivet gjennom tidligere oppfølging av sykmeldte.

  Veilederen er utviklet av Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet i samarbeid med berørte organisasjoner. Legeforeningen har vært aktiv i hele prosessen.

  Hjelp til å utøve faglig skjønn

  Hjelp til å utøve faglig skjønn

  Veilederen gir ikke diagnosespesifikke råd om sykmeldingslengde, men gir i stedet sykmelder hjelp til å utøve sitt faglige skjønn. Det er lagt opp til at den skal være et levende verktøy. Alle sykmeldere kan komme med innspill og dele ny kunnskap og erfaringer. Tilbakemeldingene fastlegene gir vil bli mottatt av en redaksjonsgruppe bestående av fagpersoner som fortløpende vurderer og oppdaterer innholdet.

  Gradert sykmelding er en hovedmålsetting i IA-arbeidet for å få ned sykefraværet. Veilederen er laget i tråd med dette. Dersom sykmelding er nødvendig, skal det alltid vurderes om gradert sykmelding er mulig. – Men redusert fravær vil bare kunne oppnås dersom arbeidsgiver faktisk tilrettelegger slik at det blir mulig for pasientene å arbeide, og pasientene faktisk benytter seg av denne muligheten. Positive resultater krever et godt samarbeid mellom alle parter i IA-avtalen, understreker Hansen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media