Alt de fleste bør vite om inflammatorisk tarmsykdom

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Löfberg, Robert

  Inflammatorisk tarmsjukdom

  128 s, tab, ill. Stockholm: Läkartidningen Förlag, 2010. Pris SEK 210

  ISBN 978-91-978805-0-3

  Våre svenske kolleger har i den lille boken Inflammatorisk tarmsjukdom laget en svært nyttig og lærerik innføring om alle aspekter ved denne sykdomsgruppen (inflammatory bowel disease, IBD). Den primære målgruppen er leger som arbeider innen medisinsk og kirurgisk gastroenterologi, men boken kan leses med stort utbytte av både sykepleiere som arbeider med denne sykdomsgruppen og den interesserte allmennlege. For utdanningskandidater innen gastroenterologi kan den anbefales som kjernepensum og må leses fra perm til perm.

  Utdanningskandidatene har nok lite tid til å lese, men boken er så god at den bør være med i den daglige håndtering av pasientene. Den er i pocketformat og går lett ned i en legefrakklomme.

  Inflammatorisk tarmsykdom er blitt et stort folkehelseproblem. Det er ingen tvil om at lidelsene ulcerøs kolitt og Crohns sykdom øker i både insidens og prevalens. Inkludert pasienter med mikroskopisk kolitt rammes ca. 0,5 – 1 %. Det betyr at de fleste leger møter pasienter med disse sykdommene.

  Lidelsene inntar en viktig plass innen vårt moderne helsevesen ikke minst også fordi vi i dag har fått effektive medisiner. Anti-TNF-hemmerne setter krav til behandlerne om riktig utvelgelse av hvilke pasienter som skal ha disse dyre medisinene. Kostnadene forbundet med slik dyr behandling bidrar til økt oppmerksomhet rundt inflammatorisk tarmsykdom, siden legemiddelindustrien naturlig nok arbeider aktivt for å selge sine preparater.

  I bokens ti kapitler får man en meget god innføring i moderne patogenese, diagnostikk og behandling. Pasientene har et stort spektrum av sykdomsmanifestasjoner, og leserne får god innføring i hvordan man skal bedømme alvorlighetsgrad og prognose.

  I hvert fall to tidsaktuelle temaer blir tatt opp. Det ene relaterer seg til nytten av regelmessig koloskopiovervåking av ulcerøs kolitt. Boken oppsummerer det manglende kunnskapsgrunnlaget for slik praksis, men konkluderer slik flere av oss gjør, nemlig at koloskopikontroller bør inngå i et aktivt oppfølgingsopplegg for pasienter i risikogrupper.

  Det andre viktige temaet er høyaktuelt. Svenskene har et aktivt, nasjonalt pasientregister (Swibreg), der et 50-talls klinikker er med og der data på rundt 10 000 pasienter legges inn. Den enkelte behandler kan trekke ut data på sine egne pasienter inkludert skopidata og medikamentbruk. Vi imponeres stadig over all kunnskap svenskene er i stand til å trekke ut av sine registre. Vårt håp er at vi kan etablere slike registre også i Norge. Det har så langt ikke vist seg enkelt. Ikke minst møter vi ofte en særnorsk skepsis til registre.

  Er da boken komplett? Ikke helt. Det er interessant å se at man ikke har funnet plass til en eneste referanse til norske publikasjoner. Den største feilen med boken er nok imidlertid at vi ikke har skrevet den selv her i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media