LES MER OM ...

Artikkel

Fra redaktøren

«Trygghet for en verdig alderdom er vesentlig for et godt liv – ikke bare for de eldre selv»

Har vi råd til å bli gamle?

Global helse

Fattigdom skaper sykdom, og sykdom blant fattige hindrer økonomisk fremgang. Sykdommer som i dag er vanlige i utviklingsland, slik som tuberkulose og lepra, var vanlige i Norge og andre vestlige land i tidligere tider da levekårene var dårlige. Helse er altså nær knyttet til økonomiske og politiske forhold. Norge og norske leger har et ansvar for å medvirke til bedre helse i utviklingsland. Internasjonalt helsearbeid er krevende, og resultatene svarer ofte ikke til forventingene. Tidsskriftet starter i dette nummer en temaserie om global helse.

Global helse – en utfordring for oss alle

Den globale helsearkitekturen – til nytte for alle?

Gode helsetjenester forutsetter et fungerende helsesystem

Prioritering i global helse

Klimaendringer – vår tids største helsetrussel

Antibiotika mot urinveisinfeksjon

Pasienter med urinveisinfeksjon får riktig antibiotika, men mange, særlig eldre menn, blir behandlet i for kort tid sammenliknet med etablerte retningslinjer. Dette viser en kobling av data om antibiotikaresepter innløst på apotek og regningskort fra allmennleger til NAV.

Følges retningslinjene ved antibiotikaforskrivning mot urinveisinfeksjon?

Eksponert for varicella – hva så?

Varicella er svært smittsomt. Hos eksponerte pasienter kan passiv immunisering med varicella-zoster-immunglobulin redusere risikoen for smitte med et alvorlig forløp. Noen studier tyder på at aciklovir kan ha en forebyggende effekt. Slik behandling bør vurderes hos immunkompromitterte pasienter. Vaksinasjon til friske barn er vist å kunne forebygge.

Profylaktisk behandling etter varicellaeksponering

Ikke bare sarkoidose

Sarkoidose er en granulomatøs sykdom som særlig affiserer lungene. Tiltakende pustevansker vil oftest tolkes som progredierende lungeaffeksjon. Lungetransplantasjon kan da være aktuelt. Hos en slik pasient viste det seg at respirasjonssvikten hadde en annen årsak, som førte til at pasienten ble levertransplantert – ikke lungetransplantert.

En mann i 60-årene med alvorlig respirasjonssvikt

Anbefalte artikler