Hvordan behandle plutselig hørselstap?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Peroral steroidbehandling er førstevalg ved idiopatisk plutselig hørselstap, men intratympanisk administrasjon kan tilbys i spesielle tilfeller.

  Idiopatisk plutselig oppstått sensorinevralt hørselstap har vært behandlet med orale steroider i mer enn 30 år, men intratympanisk steroidbehandling har også vært forsøkt. I en prospektiv, randomisert non-inferiority-studie fra Harvard Medical School har man sammenliknet de to behandlingsformene (1).

  Studien omfattet 250 pasienter som hadde unilateralt sensorinevralt hørselstap ≥ 50 dB i opptil 14 dager. Deltakerne fikk enten oral prednisolon 60 mg/dag i 14 dager med fem dagers nedtrapping eller fire doser metylprednisolon 40 mg/ml injisert i mellomøret.

  Hørselstapet ble forbedret med 30,7 dB etter to måneder blant dem som fikk orale steroider, mot 28,7 dB blant dem som ble behandlet intratympanisk. Forfatterne konkluderer med at begge behandlingsformer gir omtrent like gode resultater. Intratympanisk steroidbehandling er imidlertid mer kostbart og besværlig, og kan egne seg når oral prednisolon er kontraindisert.

  – Studien underbygger de danske retningslinjene med orale steroider som primærvalg i behandlingen av idiopatisk plutselig hørselstap, og at intratympanisk administrasjon kun tilbys i særlige tilfeller. Undersøkelsen er imidlertid ikke optimalt designet, siden halvparten av de intratympanisk behandlede pasientene først hadde fått orale steroider i 2 – 3 dager, sier Therese Ovesen, ved Øre-, næse- og halsafdelingen, Aarhus universitetshospital (2).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media