Følg løftene!

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Hva er en garanti? Hva er et løfte? Spørsmålet er nærliggende i disse valgkamptider når politikere lover, garanterer og forsikrer oss velgere om hvor godt det vil gå hvis vi stemmer på nettopp dem. Ingen forventer at politikken skal utrette mirakler, men politiske garantier er ikke mindre bindende enn andre løfter.

«Følg pengene!» er et råd som gis når man skal forsøke å finne ut av bakenforliggende interesser og årsakssammenhenger. «Følg løftene!» kan tilsvarende være en rettesnor når vi skal ta politiske valg.

Anbefalte artikler