Givende år som tillitsvalgt

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Jeg har alltid ment at man får mer enn man gir som tillitsvalgt, og det har jeg også erfart etter disse årene, sier Gunnar Ramstad i Hordaland legeforening.

  Gunnar Ramstad takker av etter 25 år som tillitsvalgt. Foto Ellen Juul Andersen
  Gunnar Ramstad takker av etter 25 år som tillitsvalgt. Foto Ellen Juul Andersen

  Ramstad, en nestor i Legeforeningen, har vært tillitsvalgt på ulike nivåer i 25 år. – Det har vært flotte år, sier han, men hadde nå meddelt valgkomiteen at han ikke tok gjenvalg.

  Ramstad mener at endringene som har skjedd i Legeforeningen gjennom disse 25 årene er mindre enn han hadde forventet. – Strukturen i tillitsvalgtapparatet og utfordringene med å aktivisere medlemmene i tillitsvalgtarbeidet er mye de samme som for 25 år siden. I gode tider er det skuffende lavt, mens leger har en fin evne til å engasjere seg når det er betydelige vansker i faget eller innen våre arbeidsvilkår, sier han.

  Når det gjelder spesielle områder der han har reflektert over utviklingen, sier han at han nok tror at sykehuskollegene opplever tap av autonomi. Det gjelder både når man ser på legenes svekkede stilling som leder av enheter og avdelinger, men også når det gjelder den knallharde økonomistyringen og det den medfører på sykehusene. – Mye tid brukes på ikke-pasientrettet arbeid, og dette vil medføre stadig mer frustrasjon hos kolleger på sykehus, sier Ramstad. Han legger til at selv om det står en del tilbake å ønske hos allmennleger og praktiserende spesialister tror han allikevel at den høyere grad av selvstyre, som disse opplever, er med på å danne den målbart høye trivselen hos disse legene.

  Populært jubileumsarrangement

  Populært jubileumsarrangement

  Før årsmøtet 31. mai arrangerte Hordaland legeforening et stort familiearrangement for nærmere 150 personer i Legenes hus i Bergen. – Vi ønsket et arrangement for hele familien og jeg synes det er fint at så mange kolleger tok med seg ektefeller og barn, sier Ramstad. – Det at vi kjøpte Legenes hus har vært viktig og riktig, det brukes mye og går i balanse. Det er også fint å gjøre kollegene kjent med huset, sier han.

  Per Fugelli var invitert til å holde foredrag under møtet. Han holdt et engasjert innlegg for en ivrig lyttende forsamling og vektla legenes behov for tillit hos pasienter og samfunnet. Han poengterte fastlegenes sterke posisjon, og etterlyste behovet for «fastleger» i sykehusene, altså «rette vedkommende» når pasienter og pårørende trenger informasjon og oppfølging.

  – Det var en god debatt etter foredraget med ivrige deltakere, avslutter Ramstad.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media