()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jan Olav Stadaas døde 2. august 2011 av kreft i bukspyttkjertelen. Han ville ha fylt 77 år i oktober.

  Jan vil bli husket for sin kompromissløse holdning til kvalitet i kirurgien og for sin administrative og organisatoriske innsats.

   Han var generell kirurg med tjeneste ved Kirkenes sykehus, Kongsvinger sykehus og Rikshospitalet i 1961 – 67. Til Ullevål sykehus kom han i 1967, først til nevrokirurgisk avdeling og så til avdeling II. Gastrokirurgien ble Jans felt. Fra 1972 til 1976 var han reservelege, deretter overlege med spesielt ansvar for spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Fra 1983 til 1990 var han klinikksjef. I 1974 disputerte han på en avhandling om relasjonene mellom intragastrisk trykk og volum. Han ble oppnevnt som professor i kirurgi i 1983.

  Som kirurg var han eminent, rask og presis. For de utdanningskandidatene som sto på, var han en tålmodig og god lærer, men han kunne være nådeløs krass mot dem som ikke holdt mål etter hans standard.

  I tillegg til krav om teknisk perfeksjonisme var Jan en fremtidsrettet og eksperimentell kirurg. Han fikk satt i system den proksimale gastriske vagotomi for tolvfingertarmsår. Eksperimentelt videreutviklet han gastrisk banding. I 1990 forlot han kirurgien for å bli sjeflege ved Ullevål sykehus. Som rådgiver for direktør Metliaas var han med på å driftseffektivisere sykehuset med vel 40 %.

  I 1994 forlot han sjeflegejobben for å utrede sykehusstrukturen i Oslo og Akershus. Meget fremtidsrettet slo utredningen fast at fagene var spredt på for mange sykehus og at dette gikk på bekostning av faglig standard og effektivitet. Utredningen pekte på en overkapasitet som kunne løses ved å nedlegge Aker sykehus og overføre en del av pasientene til Akershus universitetssykehus. Utredningen fikk samme skjebne som så mange andre utredninger – den ble lagt i en skuff.

  Han var så i en kort periode avdelingsoverlege ved gastrokirurgisk avdeling på Ullevål før han i april 1998 ble divisjonsdirektør for kirurgi i Sykehuset Østfold. Han spilte en sentral rolle i samhandling og kvalitetsutvikling av sykehusets kirurgiske enheter. Jan Stadaas var bærer av medisinsk kultur og kunnskap og hadde stor evne til å se alternative løsninger i en vanskelig fusjonsprosess. Fra august 2002 til han fratrådte i 2004 var han viseadministrerende direktør.

  I 2004 fikk han Kongens fortjenestmedalje i sølv.

  Jan Olav Stadaas var en eminent kirurg som stilte store krav til seg selv og andre. Han var alltid tydelig, men noen ganger skarp på en måte som kunne skremme og provosere – som oftest i den gode saks tjeneste. Organisatorisk er de store milepælene driftseffektiviseringen på Ullevål, den forutseende utredningen av sykehusstrukturen i Oslo og Akershus og fusjonsprosessen i Østfold – et livsverk som ruver!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media