()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Professor, dr. med. og overlege Bjarne Magnus Iversen døde plutselig og uventet fredag 5. august, 69 år gammel. Hans virke som lege, forsker og administrator fant sted ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen og ved Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus.

  Bjarne M. Iversen var en forsker av internasjonalt format. Hans forskergruppe er anerkjent som den ledende på sitt spesialområde: forholdet mellom høyt blodtrykk, nyrefunksjon og nyreskade belyst ved tradisjonell fysiologi og studier av signalsubstanser med molekylærbiologiske metoder. Bredden i hans metoderepertoar var enestående. Hans vitenskapelige produksjon var betydelig og han ledet en rekke stipendiater til medisinske eller naturvitenskapelige doktorgrader. Han fikk også den sjeldne utmerkelse å bli medlem av redaksjonskomiteen i fagets ledende tidsskrift American Journal ofPhysiology. Han var en etterspurt foredragsholder hei i landet og i utlandet, og hadde flere opphold som gjesteprofessor i USA. Han fikk flere priser for sin forskning, og ble i 2009 ridder av St. Olavs Orden.

  Bjarne M. Iversen var den drivende kraft ved opprettelsen og driften av Det Norske Nyrebiopsiregisteret, et samarbeidsprosjekt mellom landets avdelinger for nyremedisin og patologi. Etter tjue år er dette verdens største aktive nyrebiopsiregister, og omfatter mer enn 11 000 pasienter og har gitt en enestående mulighet for epidemiologisk forskning. Det har nå status som Nasjonalt kompetansesenter for nyrens morfologi. Han har vært president og var æresmedlem i Norsk Hypertensjonsselskap og medlem i Det Norske Forskningsråds Komite for nyresykdom og høyt blodtrykk.

  I de senere år har hans hjertebarn vært å utdanne nyrespesialister i Øst-Afrika og å implementere pasientbehandling med kunstig nyre i Tanzania. Han underviste og skaffet utstyr til det nasjonale sykehuset i Dar- es-Salaam, og tok også imot leger til opplæring og forskning i Bergen.

  Med usedvanlig arbeidskraft, sitt lune vesen og smittende arbeidsglede har han, i tillegg til forskning og administrasjon i universitetssammenheng, i høy grad deltatt i driften og utviklingen av Medisinsk avdeling, administrativt og i praksis. Han var pasientdoktor av den gamle skole, og han hadde et stort talent for vennskap. Han var en eminent fluefisker og en stø jeger. Bjarne M. Iversen var i særlig grad en klok rådgiver, han dyrket sin familie og hadde en stor vennekrets.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media