()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hva kjennetegner den norske legestand anno 2011? Jeg vil si at det er stolthet og drivkraft. Vår stolthet er vårt høye faglige nivå, vår drivkraft er utvikling og forbedring.

  Legeforeningen er norske legers fagforening og faglige forening. Vi har snart 28 000 medlemmer og mer enn 2 000 tillitsvalgte landet rundt. Legeforeningen skal fremme det medisinske fag og ivareta legenes interesser. Vårt overordnede mål er det samme som årsaken til at det finnes leger: De som trenger helsehjelp skal få så god hjelp som mulig, og vi skal bidra til forbedring av den generelle folkehelsen.

  Min oppgave er nå å være foreningens øverste politiske leder og forhandler. Jeg vil takke for tilliten landsstyret har vist meg. Jeg er ydmyk fordi det er en stor og mangfoldig oppgave. Jeg gleder meg fordi det er en fantastisk spennende jobb, og jeg føler meg trygg fordi jeg vet at vi har et sterkt og profesjonelt tillitsvalgtapparat, mange fantastiske personer som bruker av sin fritid til å jobbe for foreningen og et godt og veldrevet sekretariat.

  Presidentrollen innebærer makt. Ansvaret består i å forvalte denne makten til det felles beste. Jeg vil tale medisinens sak, jeg vil tale legenes sak og jeg vil bruke enhver anledning jeg får til å formidle at vi i Norge har all grunn til å være stolte av legestanden og alt det arbeidet leger utfører dag og natt i alle deler av vårt helsevesen.

  Som tillitsvalgt har jeg merket en naturlig utvikling i min helseinteresse mot de store linjene og systemene. Jeg har blitt opptatt av at vi organiserer oss og utvikler oss faglig slik at vi både er i stand til å løse oppgavene vi har foran oss, og har mulighet til å gjøre dette i miljøer som oppleves som støttende og inspirerende.

  Det er et økende folkehelseproblem at flere utvikler sammensatte, kroniske livsstilsykdommer. Som yrkesgruppe har vi forutsetningene som skal til for å sørge for at trenden snur. Vi må ta vår plass i det forebyggende arbeidet. Politisk betyr det å presse på for innføring av nødvendige, strukturelle samfunnsendringer. Medisinsk betyr det å jobbe systematisk for å finne årsakene til flere av våre sykdommer, og sørge for å peke ut de områdene hvor vi mangler dokumentasjon slik at forskning er nødvendig.

  For å sikre gjennomføringskraft må vi ha god ledelse. Det innebærer tilstedeværelse. Gode ledere kjenner sine ansattes faglige nivå. Gode ledere bryr seg om sine ansatte. Gode ledere bygger team som er sterkere en enkeltpersonene alene. Det foreligger nå to uavhengige undersøkelser som viser at medisinskfaglig ledelse gir best resultat (1, 2). Det betyr at vi konsekvent kan avvise enhver påstand om at leger ikke gjør det bra som ledere, eller at vi som gruppe er vanskelige å lede. Vi trenger at flere leger blir ledere.

  Jeg er stolt av den norske legestand. Vårt høye faglige nivå gjør oss privilegerte. Det er likevel ingen grunn til å hvile. Kontinuerlig utviklings- og forbedringsarbeid vil sørge for høy standard også i fremtiden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media