Minileder

Forsidebildet

Anne Gitte Hertzberg

I dette nummeret

Nyheter

Petter Jensen Gjersvik
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Ellen Schlichting
Svein Steinert

Medisin og vitenskap

Merethe Kumle
Elin Alsaker
Eiliv Lund
Helge Waal
Asbjørg S. Christophersen
Grethe Frogopsahl
Linda Helen Olsen
Jørg Mørland
Helge Waal
Øyvin Aamodt
Harald Olsen
Anders Hovland*
Kari Jønland
Rune Wiseth
Per Erling Dahl
Lasse Andreassen
Elisif Rytter
Svein I. Johannessen
Karl Otto Nakken
Aasmund Berner
Eva Sigstad
Wenche Reed
Bjørn Risberg
Svetlana Tafjord*
Hanne Qvist
Trond Velde Bogsrud
Wenche Reed
Ingvil Mjaaland
Kjell Ivar Dybvik
Reino Heikkilä
Arne Nysted
Odd Terje Brustugun
Ole Nome*
Øyvind S. Bruland
Lars Ottestad
Wolfgang Lilleby
Rolf Kåresen
Arild Hervik
Ellen Schlichting
Erik Taubøll
Leif Gjerstad
Tore Henriksen
Henrik Husby
Erik Taubøll
Leif Gjerstad
Tore Henriksen
Henrik Husby
Tone Sandal
Marit Slaaen Jordhøy
Jan Magnus Bjordal

Profesjon og samfunn

Stein-Erik Birkeland
Asbjørn Tandberg
Per Fugelli
Jan Helge Solbakk
Geir Sverre Braut
Elisabeth Swensen

Kommentar og debatt

Jan L. Svennevig
Laila Salomonsen
Vinjar Fønnebø
Sameline Grimsgaard
Helge Bjørnstad Pettersen
Jon Schumann-Andersen

Oss imellom

Knut Engedal, Torgeir Bruun Wyller, Kristian Hanssen, Stein A. Evensen
Per Andersen, Finn-Mogens Haug, Kirsten K. Osen, Ole Petter Ottersen, Jon Storm-Mathisen
Martin Steinholt

Aktuelt i foreningen

Hans Kristian Bakke
Lise B. Johannessen
Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen

På tampen

Hans Christian Michaelsen