L. Salomonsen og medarbeidere svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I vår artikkel Bruk av alternativmedisinsk behandling vednorske sykehus er WHOs definisjon av alternativ medisin gjengitt i faktarubrikken: En vid gruppe av behandlingsmetoder som ikke er en del av landets egne tradisjoner og som ikke er integrert i det dominerende behandlingssystem.

  I artikkelen er beskrivelsen av utbredelsen av bruk av alternativmedisinsk behandling basert på den lokale sjefleges definisjon av slik behandling, uten at han/hun på noen måte er instruert i forhold til en eller flere definisjoner av hva alternativmedisinsk behandling er. Som vi angir i artikkelen var ikke alle utøverne enige med sin sjeflege i at de tilbød alternativmedisinsk behandling. Dette var tilfellet for transkutan nervestimulering (eller transkutan elektrisk nervestimulering, TENS), hvor sjeflegen, men ikke utøveren, definerte det som alternativmedisinsk behandling. I artikkelen valgte vi å la være å diskutere hvilke oppgitte terapiformer som faller under alternativ medisin eller ikke. Anne Grethe Paulsberg & Sara Marie Allen viser til flere studier som viser effekt av transkutan elektrisk nervestimulering, og metoden har vært brukt i helsevesenet i mange år. Vi er enig med Paulsberg & Allen om at metoden vil bli karakterisert som skolemedisin av de aller fleste.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media