Mammografiscreening redder liv

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Resultatene av to ulike undersøkelser omkring effekten av mammografiscreening er krystallklare: Tiltaket reduserer dødeligheten av brystkreft.

Foto Fredrik Sandberg/SCANPIX

Tidsskriftet The Lancet publiserte nylig resultatene fra to studier over langtidseffekten av mammografiscreening (1, 2). I Sverige har man sammenliknet dødeligheten av brystkreft i 20 år før systematisk screening ble gjennomført, og i en tilsvarende periode etterpå (1). Risikoen før å dø av brystkreft ble redusert med omkring 40 % i siste periode. Reduksjonen var signifikant bare hos kvinner som hadde gjennomført screeningprogrammet, og høyest hos kvinner over 40 år.

De nederlandske forskerne fant på sin side at dødsraten for brystskreft var redusert med 1,7 % årlig etter at mammografiscreening ble innført (2). Der hadde man gjennomgått nesten 30 000 brystkrefttilfeller etter 1980, og sammenliknet tidstrender før og etter mammografiscreening ble innført. Begge forfattergruppene konkluderer med at funnene ikke kan tilskrives bedre behandling eller endringer i forekomst av brystkreft.

– Resultatene er basert på helseundersøkelser, ikke kontrollerte randomiserte studier, bemerker Steinar Thoresen ved Kreftregisteret. – Resultatene viser likevel at debatten omkring mammografiens effekt på dødeligheten av brystkreft bør avsluttes. Vi kan fortsatt diskutere andre problemstillinger, som for eksempel hvilken informasjon som gis i forbindelse med screeningundersøkelsene.

Anbefalte artikler