Usolidarisk forslag og dårligere legetilbud?

Artikkel

– Forslaget om å øke egenandelene med 10 % viser at regjeringen ikke har forståelse for hva det vil si å være fattig i Norge i dag.

Det sier allmennlege Kjell Maartmann-Moe som driver fastlegepraksis i Oslo indre øst. I revidert statsbudsjett foreslår regjeringen å øke egenandelene til allmennlege og spesialist fra vedtatte 4 % til 10 % fra 1. juli. Røntgenundersøkelser går opp med 20 %.

– Dette er et svært usolidarisk forslag som henger dårlig sammen med den såkalte fattigdomsmeldingen fra samme regjering, sier Maartmann-Moe. Daglig opplever han at han å måtte gi kreditt til pasienter som ikke har penger å betale med.

Regjeringen har planer om å tjene inn 75 millioner kroner på økte egenandeler. Når pasienten må betale mer, knapper staten inn på refusjonen til legene. – Økt bruk av spesialister og kortere konsultasjoner blir resultat, mener president i Legeforeningen Hans Kristian Bakke. Han hevder at de stadige små økningene i egenandeler på sikt vil uthule innholdet i allmennlegetjenesten og virke mot regjeringens overordnete mål for helsetjenesten.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1527

Anbefalte artikler