Nei til ny grenspesialitet

Artikkel

Landsstyret i Legeforeningen gikk i mot et forslag fra sentralstyret om å opprette en grenspesialitet i mamma-endokrin kirurgi under generell kirurgi. Forslaget ble forkastet med svært knapp margin. Begrunnelsen for å fremme forslaget er at kirurgisk brystkreftbehandling er blitt et omfattende fag både i volum og kompleksitet. De som gikk imot forslaget påpekte at Legeforeningen bør opprettholde sin restriktive holdning til opprettelse av grenspesialiteter, og at det vil være feil å opprette en grenspesialitet i en enkelt kirurgisk prosedyre.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1658

Anbefalte artikler