Artikkel

Har du lest?

 1. Hva het den første offentlig tilsatte lege i Norge, og når levde han?

 2. Hvem ansatte ham?

 3. Hvilken hobby har Hans Huldt ved siden av legegjerningen?

 4. Når skrev Einar Kringlen korrespondanseinnlegget som fikk piggene ut bl.a. hos representanter fra legemiddelindustrien?

 5. Hvor mange fødsler per år er det i Norge blant kvinner med epilepsi?

 6. Hvordan oppsummerer Erik Taubøll og medarbeidere svangerskap, fødsel og antall medfødte misdannelser for barn født av kvinner med epilepsi?

 7. Hvor mange medlemmer hadde Den norske lægeforening i 1905?

 8. Hvor mange medlemmer hadde Alment praktiserende lægers forening per 24. mars i år?

 9. Hva var tema for årsmøteseminaret Yngre legers forening arrangerte i april?

 10. Når gikk Gro Harlem Brundtland av som statsminister, og hvilken stilling tiltrådte hun kort tid etter?

Svar:

 1. Villads Nielsen, ca. 1564 - ca. 1616.

 2. Kong Christian IV.

 3. Han er bildekunstner, se Livet er mer…

 4. For 45 år siden, i 1958.

 5. Ca. 200 fødsler.

 6. Over 90 % av kvinnene gjennomfører normale svangerskap og fødsler og får friske barn. Antall medfødte misdannelser er imidlertid to til tre ganger hyppigere enn hos barn av mødre uten epilepsi.

 7. 979.

 8. Denne datoen passerte Aplf 4 000 medlemmer.

 9. Den lønnsomme pasient.

 10. Hun gikk av som statsminister i 1996, og lot seg deretter velge til direktør i Verdenshelseorganisasjon (WHO).

Anbefalte artikler