Forhandlingsresultatet i staten

Marta Ebbing Om forfatteren
Artikkel

Forhandlingene i staten for årets mellomoppgjør ble avsluttet like over midnatt 1. mai.

Ingen av hovedsammenslutningene var spesielt tilfredse med at det ikke er satt av penger verken til sentrale eller lokale lønnstillegg for 2003 – heller ikke Akademikerne, som krevde penger til lokale forhandlinger.

Akademikerne er imidlertid fornøyd med at det blir nye forhandlinger dersom lønnsøkningen for arbeidere og funksjonærer i industrien i tariffperioden viser seg å bli 0,1 % større enn for statsansatte.

For øvrig er medlemmene i Akademikerne-Stat sikret forholdsvis bra lønnsvekst i perioden under ett, takket være et godt oppgjør i 2002.

Legeforeningens statsansatte anbefales å bruke hovedtariffavtalens punkt 2.3.4 Særlige grunnlag (se www.legeforeningen.no/index.db2?id=11606) som utgangspunkt for lokale lønnstillegg. Dette på bakgrunn av at staten har problemer med å beholde og rekruttere kvalifiserte leger til mange stillinger, for eksempel ved universitetene, i trygdeetaten og innen den sentrale helseforvaltningen. Uansett blir det viktig at både det enkelte medlem og de lokale tillitsvalgte skolerer seg i lokale forhandlinger fremover.

Anbefalte artikler