Nytt fra nett

Artikkel

Fraråder ikke reiser til Hongkong og Guangdong

Hongkong og Guangdong-provinsen i Kina er tatt bort fra listen over områder som Verdens helseorganisasjon fraråder reiser til på grunn av SARS-smitte.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1675

Standardløsning for elektroniske signaturer i gang

Det er foretatt offisiell åpning av en standardløsning for elektroniske signaturer i helsesektoren og Trygdeetaten. Løsningen skal erstatte 3,5 millioner papirblanketter som sendes til Trygdeetaten hvert år.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1665

Aktiv dødshjelp på Isle of Man?

Parlamentet på Isle of Man står fritt til å lovfeste eutanasi uten innblanding fra den britiske regjeringen. Det kan bli realiteten dersom forslagsstillerne får gjennomslag for ønsket sitt.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1573

Forskningsrådet snur alle steiner

Norges forskningsråd skal utrede nye regler som skal sikre habilitet og kvalitet i søknadsbehandlingen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1565

Hydraulikkolje årsak til nerveskader?

Det er ikke dokumentert at kjemisk eksponering for stoffer i hydraulikkoljer/-væsker og turbinoljer er årsak til kroniske lidelser i nervesystemet, konkluderer Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1553

Fortsatt nei til PSA-test på friske menn

Legeforeningen ved Norsk urologisk forening, Kreftforeningen, Norsk Pasientforening, Senter for medisinsk metodevurdering og Sosial- og helsedirektoratet vil fortsatt fraråde PSA-test (prostata spesifikt antigen) til friske menn slik de ble enige om i 2001.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1545

Stortingspolitikere i debatt på landstyresmøtet

Økt vekt på stykkprisfinansiering og mer konkurranse er Carl I. Hagens (Frp) ønske for fremtidens helsetjeneste. Olav Gunnar Ballo (SV) er skeptisk.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=1605

Ny taktikk mot poliomyelitt

Det er besluttet at kampen mot polioviruset skal konsentreres til de resterende sju land der polio fortsatt er endemisk. Beslutningen er tatt av en ekspertgruppe i The Global Polio Eradication Initiative der Verdens helseorganisasjon og UNICEF er tungt inne.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1492

Felles system for EPJ i Helse Øst

Styret i Helse Øst RHF har gått inn for en rammeavtale som innebærer at alle helseforetak i regionen kan ta i bruk samme elektroniske journalsystem (EPJ).

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1535

Anbefaler testing for hepatitt C-virus

Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler alle som har fått blod- og blodprodukter ved norske sykehus før 1994 om å teste seg.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1504

Anbefalte artikler